Od roku 2016 MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. realizuje kampanię informacyjno-ekologiczną dotyczącą właściwej segregacji BATERII. Celem kampanii jest zbieranie przez dzieci i młodzież we wszystkich placówkach oświatowych zużytych baterii.

   Baterie bardzo negatywnie oddziałują na otaczające środowisko. Jedna bateria wyrzucona do ziemni zanieczyszcza około 1m3 gruntu – a przecież w każdym gospodarstwie domowym w ciągu roku zużywanych jest wiele baterii.

PAMIĘTAJ !

ZUŻYTE BATERIE TO ODPADY NIEBEZPIECZNE
WRZUĆ JE DO POJEMNIKA
PRZEKAŻEMY JE DO BEZPIECZNEGO RECYKLINGU