O PROGRAMIE:

   W roku 2016 ruszyła kampania informacyjno-ekologiczna dotycząca właściwej segregacji BATERII realizowana przez  MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach. Wcześniej odbiór zużytych baterii z placówek oświatowych realizowany był poprzez organizowane cyklicznie konkursy zbiórkowe. Powiązana była z konkursem ekologicznym pn. „EKO TY – EKO JA” realizowanym na terenie placówek oświatowych.

   Ogłoszony został KONKURS EKOLOGICZNY PN. „EKO TY – EKO JA”, w ramach którego placówki oświatowe współzawodniczyły ze sobą na różnych płaszczyznach. Konkurs składał się z kilku etapów, a jego podstawowym celem było rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, artystycznych i twórczych wśród młodzieży, a także kształtowanie świadomości ekologicznej.

   W ramach kampanii edukacyjnej placówki oświatowe wyposażone zostały w nowe kartonowe pojemniki na zużyte baterie, a szkoły współzawodniczyły ze sobą poprzez odbiór jak największej ilości baterii. 

   W chwili obecnej odbiór zużytych baterii ze szkół nadal jest realizowany, po wcześniejszym zgłoszeniu odbioru przez placówkę, jednak szkoła powinna znajdować się w tzw. „Wykazie miejsc ustawienia pojemników na zużyte baterie i akumulatory” stanowiącym poniższy załącznik:

W przypadku, gdy placówka nie widnieje w powyższym wykazie, należy zgłosić zainteresowanie segregacją baterii w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Tychy, znajdującym się przy ul. Budowlanych 67 w TYCHACH (tel.: 32-438-22-06).

POJEMNIK NA ZUŻYTE BATERIE

ZGŁOSZENIE ODBIORU ZUŻYTYCH BATERII:

MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o.
Lokalna 11
43-100 TYCHY
mail.: baterie@master.tychy.pl
www.master.tychy.pl

KONKURS EKOLOGICZNY PN. „EKO TY – EKO JA” – PRACE KONKURSOWE