Działaj z imPETem!

- akcja dotyczy właściwego postępowania z odpadami plastikowymi –
butelkami typu PET.

CEL KAMPANII  

Celem kampanii „Działaj z imPETem!” jest zachęcenie mieszkańców Polski do segregacji oraz przekonanie, że recykling rzeczywiście „się dzieje” jeśli tylko odpowiednio postępujemy z odpadami.

Kampania „Działaj z imPETem!” ma na celu edukację społeczeństwa w zakresie odpowiedniego postępowania z wartościowym tworzywem, jakim są butelki PET. Projekt obejmuje różne przedsięwzięcia edukacyjne, poprzez które zwraca uwagę mieszkańców na problem prawidłowej segregacji odpadów opakowaniowych i ich recyklingu.

Więcej informacji na temat kampanii „Działaj z imPETem!” na:

www.dzialajzimpetem.pl, www.facebook.com/dzialajzimpetem oraz www.master.tychy.pl