Film edukacyjny „Śladami naszych odpadów” zrealizowany został dla MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach, w ramach kampanii „Włącz Eko Wyobraźnię” ze środków Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań SA, przez firmę EKORUM.

FILM EDUKACYJNY
„Śladami naszych odpadów” – lekcja edukacyjna

„… A CO TO SĄ WŁAŚCIWIE TE ODPADY?” – brzmi jedno z pierwszych pytań zadawanych
w nowym, ok. 25-minutowym filmie edukacyjnym dla dzieci i młodzieży, na temat właściwego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Bajka edukacyjna odpowiada nie tylko na to pytanie – w przystępny i humorystyczny sposób uczy, jak zapobiegać powstawaniu odpadów, a jeśli już są – to jak z nimi prawidłowo postępować. Wskazuje również na procesy przetwarzania odpadów w instalacjach, m.in. na przykładzie Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych MASTER w Tychach. Wędrujemy śladami odpadów, przekonując się, że tylko właściwe ich zagospodarowanie pozwala uzyskać z nich nowe, przydatne produkty. Ukazane są sposoby odbioru odpadów, wraz ze wskazaniem miejsc ich odbioru, m.in.: działalnością gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Zwrócono uwagę na wprowadzone udogodnienia związane z odbiorem odpadów, jak np. aplikację wywozową „Ecoharmonogram”, dzięki której na bieżąco można kontrolować odbiór odpadów, a także funkcjonującą na terenie gmin obsługiwanych przez Spółkę Master wyszukiwarką odpadów. Film ma przekaz edukacyjny poprzez ukazanie w szczególny sposób sytuacji problemowych, jakie mają miejsce przez brak lub niewłaściwą segregację. Uświadamia, jak ważne jest stosowanie zasady ograniczania wytwarzania odpadów, zgodnie z zasadą: „Nie wytwarzaj odpadów, ogranicz ich generowanie do minimum”.

 

W roku 2022 film edukacyjny będzie stanowił zastępczą formę wcześniej realizowanych, stacjonarnych warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej na terenie placówek oświatowych dziewięciu Gmin Wspólników MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o.: Tychy, Bieruń, Lędziny, Imielin, Chełm Śląski, Bojszowy, Wyry, Kobiór, Łaziska Górne. Zostanie on przesłany do placówek oświatowych, które w ramach realizowanych zajęć będą miały możliwość wzbogacenia ich o treści ukazane w animacji, uzupełnią i z pewnością uatrakcyjnią zaplanowane prelekcje w zakresie edukacji ekologicznej – tym samym film edukacyjny stanowić będzie doskonałą formę e-lekcji.

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ:

„Śladami naszych odpadów” – lekcja edukacyjna. MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. – YouTube