MODUŁ ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH - KUCHENNYCH

BUDOWA MODUŁU BIOLOGICZNEGO TJ. HALI W KONSTRUKCJI STALOWEJ WRAZ Z LINIĄ TECHNOLOGICZNĄ.

Nazwa projektu: „Rozbudowa instalacji fermentacji o moduł przygotowania odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie w ramach istniejącej fermentacji beztlenowej zlokalizowanej na terenie MZKZOK w Tychach”. 

OPIS:

W roku 2020 r. w zakładzie zagospodarowania odpadów komunalnych w Tychach rozbudowana została instalacja fermentacji beztlenowej o moduł przygotowania odpadów biodegradowalnych – kuchennych zbieranych selektywnie. Inwestycja ta miała na celu poprawę technologii zagospodarowania odpadów bio-kuchennych w zakładzie, a przy tym umożliwić produkcję energii odnawialnej (elektrycznej i cieplnej) poprzez właściwe i bezpieczne dla środowiska wykorzystanie odpadów biodegradowalnych.   

Wybudowana została nowa hala, w której powstała nowoczesna linia do rozładunku odpadów BIO – kuchennych, w której zainstalowane zostały urządzenia, służące do przygotowania do dalszej obróbki tych odpadów.   

Przywożone do zakładu zbierane selektywnie odpady BIO – kuchenne trafiają na  nową, wydzieloną halę, w której w pierwszej kolejności następuje proces usunięcia opakowań. Następnie wyodrębniona, biodegradowalna część poddawana jest rozdrobnieniu oraz higienizacji zgodnie z wymaganiami sanitarnymi w temperaturze 70 st. C, aby zapewnić całkowite usunięcie bakterii i pasożytów z bioodpadów. Finalnie bio-materiał jest poddawany procesowi fermentacji beztlenowej, w wyniku którego powstaje biogaz, z którego w silnikach kogeneracyjnych produkowana jest energia elektryczna i ciepło, wykorzystywane na potrzeby własne zakładu, jak również sprzedawana do sieci.

 

WARTOŚĆ INWESTYCJI: 

Całkowita wartość projektu: 5 611 453,86 zł

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wyniosły 5 366 001,00 zł, w tym: 
a. współfinansowanie UE (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – dotacja RPO): 5 366 001,00 zł
b.wkład własny: 245 452,86 zł 

OKRES REALIZACJI: 12.02.2019-16.11.2020