Odpady BIO-KUCHENNE

Zapraszamy do zapoznania się z wiedzą nt. właściwej segregacji odpadów BIO-KUCHENNYCH (spożywczych, pochodzenia roślinnego):  

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY BIO - KUCHENNE?

ODPADY BIO-KUCHENNE

WRZUCAMY:

NIE WRZUCAMY:

POJEMNIK/WOREK
BRĄZOWY

– przeznaczony na odpady BIO-KUCHENNE

– odpady spożywcze/pochodzenia roślinnego

PAMIĘTAJ:

PRZED WYRZUCENIEM:

WRZUĆ BEZ OPAKOWAŃ
– nie wrzucaj do pojemnika żywności w opakowaniach.
Zabrudzone opakowania należy wyrzucić do POJEMNIKA NA ODPADY POZOSTAŁE PO SEGREGACJI (tzw. ZMIESZANE) – pojemniki szary.

WYRZUĆ W WORKU NA ODPADY BIO-KUCHENNE LUB BEZPOŚREDNIO DO POJEMNIKA

– odpady spożywcze wyrzuć bezpośrednio do pojemnika lub w worku do tego przeznaczonym –  instalacja na odpady BIO-KUCHENNE już na pierwszym etapie wyeliminuje zbędne opakowanie. 

WAŻNE:

Odpady BIO-KUCHENNE służą do produkcji BIOGAZU, 
z którego w silnikach kogeneracyjnych produkowana jest energia elektryczna i cieplna. 

Dlatego wrzucaj do tego pojemnika/worka tylko i wyłącznie odpady wymienione powyżej – na odpady BIO-ZIELONE przeznaczony jest inny worek.    

Odpady BIO-ZIELONE 

Zapraszamy do zapoznania się z wiedzą nt. właściwej segregacji odpadów BIO- ZIELONYCH (odpadów ogrodowych – trawy i liści):     

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY BIO - ZIELONE?

ODPADY BIO-ZIELONE

WRZUCAMY:

NIE WRZUCAMY:

WOREK BRĄZOWY

– przeznaczony na odpady BIO-ZIELONE

– odpady ogrodowe – trawę i liście

PAMIĘTAJ:

PRZED WYRZUCENIEM:

POŁAM/ROZDROBNIJ
– przed wyrzuceniem rozdrobnij większe gałęzie, tak aby zmieściły się w worku

WAŻNE:

Odpady BIO-ZIELONE służą do produkcji KOMPO-MASTER, wysokiej jakości kompostu do polepszania jakości gleb.  

Dlatego wrzucaj do tego worka tylko i wyłącznie odpady wymienione powyżej – na odpady pochodzenia KUCHENNEGO przeznaczony jest inny pojemnik/worek.

ODDAJ DO PSZOK:

PSZOK PRZYJMUJE TE ODPADY JAKO:
ODPADY ZIELONE