KAMPANIA INFORMACYJNO - EDUKACYJNA

KAMPANIA INFORMACYJNO – EDUKACYJNA
„ekoJA-ekoTY-ekoMY”

nt. prawidłowej segregacji odpadów
ze szczególnym uwzględnieniem
odpadów BIO – kuchennych i zielonych

realizowana w ramach Projektu pn. „ROZBUDOWA INSTALACJI FERMENTACJI O MODUŁ PRZYGOTOWANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH ZBIERANYCH SELEKTYWNIE W RAMACH ISTNIEJĄCEJ FERMENTACJI BEZTLENOWEJ ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE MZKZOK W TYCHACH”

KONCEPCJA KAMPANII:

 • Kampania informacyjno – edukacyjna skierowana do mieszkańców ośmiu gmin województwa śląskiego.
 • Hasło kampanii: „ekoJA-ekoTY-ekoMY”
 • CEL KAMPANII: Głównym celem realizacji Kampanii informacyjno – edukacyjnej pn. „ekoJA-ekoTY-ekoMY” jest promocja selektywnej zbiórki w tym bioodpadów i docelowe pozyskanie bioodpadów ze strumienia odpadów segregowanych w celu rozbudowy instalacji fermentacji o moduł przygotowania odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie w ramach istniejącej fermentacji beztlenowej zlokalizowanej na terenie zakładu spółki Master w Tychach (Instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych), a także zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych ze szczególnym uwzględnieniem odpadów kuchennych oraz zielonych.
 • Zakres realizacji Kampanii informacyjno – edukacyjnej:
 1. wykonanie i aktualizacja podstrony internetowej opisującej założenia przedsięwzięcia oraz skutki dla mieszkańców w postaci zasad selektywnej zbiórki bioodpadów,
 2. realizacja artykułów prasowych informujących o zmianach w systemie selektywnej zbiórki odpadów w związku z Projektem,
 3. opracowanie, druk oraz dostawa wydawnictw na temat Projektu: broszur dotyczących zasad selektywnej zbiórki odpadów, plakatów, dyplomów, baneru typu roll-up, naklejek, kolorowanki – komiksu ekologicznego,
 4. wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej Projektu,
 5. wykonanie tablicy pamiątkowej dotyczącej Projektu,
 6. realizację dokumentacji fotograficznej postępu prac w Projekcie wraz z wykonaniem fotoalbumu,
 7. zorganizowanie zwiedzania zakładu, połączonego z realizacją warsztatów o tematyce ekologicznej, wraz z ukazaniem postępu prac przy Projekcie,
 8. zorganizowanie konkursu obejmującego placówki oświatowe nt. zmian w systemie segregacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

KONKURS PLASTYCZNO – EKOLOGICZNY
NA WYKONANIE KOMIKSU
o segregacji odpadów BIO
pn. „EKO JA – EKO TY – EKO MY”

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE