KAMPANIA INFORMACYJNO – EDUKACYJNA
„ekoJA-ekoTY-ekoMY”
nt. prawidłowej segregacji odpadów
ze szczególnym uwzględnieniem
odpadów BIO – kuchennych i zielonych

ODPADY BIO-KUCHENNE ORAZ ODPADY BIO-ZIELONE
– WŁAŚCIWA SEGREGACJA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH 
kontynuacja kampanii informacyjno – edukacyjnej „ekoJA-ekoTY-ekoMY” nt. prawidłowej segregacji odpadów ze szczególnym uwzględnieniem odpadów BIO – kuchennych i zielonych realizowana od 2019 roku w ramach Projektu pn. „Rozbudowa instalacji fermentacji o moduł przygotowania odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie w ramach istniejącej fermentacji beztlenowej zlokalizowanej na terenie MZKZOK w Tychach”.

KONCEPCJA KAMPANII: 

Kampania informacyjno – edukacyjna skierowana jest do mieszkańców dziewięciu gmin województwa śląskiego: Tychy, Bieruń, Lędziny, Imielin, Chełm Śląski, Bojszowy, Kobiór, Wyry, Łaziska Górne.

CEL KAMPANII:  

Głównym celem realizowanej kampanii informacyjno – edukacyjnej pn. „ekoJA-ekoTY-ekoMY” jest promocja selektywnej zbiórki odpadów w tym bioodpadów, jak również zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych ze szczególnym uwzględnieniem odpadów bio-kuchennych oraz bio-zielonych.