INWESTYCJA

tablica-pcv-5mm-80x120

„ROZBUDOWA INSTALACJI FERMENTACJI O MODUŁ PRZYGOTOWANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH ZBIERANYCH SELEKTYWNIE W RAMACH ISTNIEJĄCEJ FERMENTACJI BEZTLENOWEJ ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE MZKZOK W TYCHACH”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa V. „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów”
Działanie 5.2. „Gospodarka Odpadami”
Poddziałanie 5.2.1. „Gospodarka Odpadami ZIT”