Kampania informacyjno-ekologiczna
dotycząca właściwej segregacji POPIOŁU
realizowana przez MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o.

      Uprzejmie informujemy, iż od 2015 r. realizowana jest kampania informacyjno-ekologiczna dotycząca właściwej segregacji popiołu, na terenie gmin obsługiwanych przez Master-Odpady i Energia Sp. z o.o.

Spółka MASTER zachęca wszystkich mieszkańców do zapoznania się z problemem, jakim jest zanieczyszczenie strumienia odpadów – popiołem.

We współpracy z gminami, podstawione zostają pojemniki na popiół, które zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej każdej gminy, odbierane są od mieszkańców.

SEGREGUJMY Z GŁOWĄ
NIE NALEŻY MIESZAĆ POPIOŁU Z INNYMI ODPADAMI!