Śmiecioludki to kolorowe, graficznie opracowane pojemniki na odpady, które edukują jak prawidłowo postępować z odpadami. Stworzone zostały dla dzieci, aby w przystępny i obrazowy sposób wyjaśniać prawidłowe zasady segregacji.

Wszystkie imiona Śmiecioludków wymyśliły dzieci podczas organizowanego konkursu ekologicznego, przedstawiamy DYMKA:

DYMEK – przypomina, że popiół odbierany jest oddzielnie i nie zanieczyszczamy popiołem innych odpadów segregowanych