Największą uciążliwością technologiczną podczas mechanicznego sortowania odpadów jest popiół z kominków, czy pieców grzewczych – sypki, lepki i pylący. W zakładzie Spółki Master często powodował on awarię przenośników zacierając szybko obracające się elementy.

Najczęstszym problemem w procesie odzysku surowców, jest zanieczyszczenie odpadów segregowanych popiołem.
Apelujemy, aby popiół i żużel – zimny – zbierać w pojemnikach, workach czarnych. Dzięki temu unikniemy wielu przestojów linii sortowniczej spowodowanych czyszczeniem.

W tym zakresie MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. realizuje kampanię „Segregacja popiołu” w ramach której, we współpracy z gminami, podstawiane zostają na bieżąco pojemniki na popiół, które zgodnie z harmonogramem odbierane są od mieszkańców.