OZNAKOWANIE
WRZUCAMY
ZASADY
POJEMNIK CZARNY
POPIÓŁ/ŻUZEL

Przeznaczony na
popiół i żużel
popiół i żużel:
z kotłowni, z kominka

popiół ze spalania węgla
i drewna
ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA
DO POJEMNIKÓW NALEŻY WRZUCAĆ
WYŁĄCZNIE ZIMNY POPIÓŁ!

NIE NELEŻY MIESZAĆ POPIÓŁU
Z INNYMI ODPADAMI

NIE WOLNO SPALAĆ
ODPADÓW KOMUNALNYCH
W DOMOWYCH PIECACH