SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW – KORZYŚCI I ZMIANY

Kampania informacyjno-ekologiczna dotycząca właściwej segregacji odpadów pn. „SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW – KORZYŚCI I ZMIANY” – akcja dotyczy zmian w systemie segregacji.
KAMPANIA REALIZOWANA PRZEZ MASTER – ODPADY I ENERGIA SP. Z O.O. W TYCHACH.

Od lipca 2017 r. weszły w życie nowe, ujednolicone dla całego kraju, zasady segregacji odpadów komunalnych. Zadecydowało o tym pod koniec 2016 r. Ministerstwo Środowiska wydając rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej Polska w 2020 r. musi uzyskać 50. procentowy poziom recyklingu i odzysku: papieru, tworzyw sztucznych, metali i szkła. Obecnie ten poziom – jak informuje Ministerstwo Środowiska – wynosi ok. 30 %. Konsekwencją tego rozporządzenia są nowe zasady segregacji odpadów, które obowiązują na terenie całego kraju od 1 lipca 2017 r. Teraz Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) polega na segregacji odpadów w podziale na cztery frakcje.

Rozporządzenie zakłada okresy przejściowe, m.in. ze względu na obowiązujące w gminach umowy na wywóz odpadów. Oznacza to, że nowe zasady segregacji samorządy wprowadzą w zależności od tego, kiedy zakończą się trwające umowy, lecz nie później niż 30 czerwca 2021 r. Na wymianę pojemników gminy będą miały pięć lat, tzn. maksymalnie do 30 czerwca 2022 r