SANKCJE za spalanie odpadów:

Przypominamy, iż szczególnie w okresie grzewczym obowiązuje bezwzględny zakaz spalania odpadów na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych. Zakazuje się spalania niektórych odpadów ze względu na ochronę środowiska i zdrowia, co wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Zgodnie z ustawą o odpadach – art. 191 „Kto termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny ”. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu grozi mandat w wysokości do 500 zł lub kara grzywny 5000 zł, gdy sprawa zostanie skierowana do sądu. Na terenie 9 gmin wspólników MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. odbierane są odpady komunalne, prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów – tym bardziej spalanie tych odpadów w piecach domowych jest niezrozumiałe.

PAMIĘTAJ!
Służby mogą nałożyć karę w przypadku wykrycia w kominie lub popiele substancji, które pochodzą z odpadów !