W okresie grzewczym MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. przypomina

o zakazie palenia odpadów w domowych paleniskach

„NIE DLA SPALANYCH ODPADÓW”

– SEGREGUJMY, NIE SPALAJMY I NIE ZATRUWAJMY!

akcja prowadzona jest na rzecz walki ze smogiem