ZASADY SEGREGACJI

W zabudowie wielorodzinnej segregacja polega na oddzieleniu surowców zgodnie z poniższym:

  • PAPIER wrzucamy do NIEBIESKIEGO POJEMNIKA/WORKA,
  • SZKŁO (niezależnie od jego koloru) wrzucamy do ZIELONEGO POJEMNIKA/WORKA,
  • TWORZYWA SZTUCZNE I METALE wrzucamy do ŻÓŁTEGO POJEMNIKA/WORKA,
  • ODPADY KUCHENNE – ulegające biodegradacji wrzucamy do BRĄZOWEGO POJEMNIKA/WORKA,
  • TRAWA (dotyczy Tychów) – BRĄZOWY WOREK,
  • POPIÓŁ CZARNY POJEMNIK/WOREK,
  • ODPADY ZMIESZANESZARY POJEMNIK.
Każdy pojemnik/worek jest odpowiednio opisany, a w Tychach dodatkowo obowiązuje podział na segregację: osobno segregowane są ODPADY KUCHENNE oraz osobno TRAWA). Radykalnych zmian w selektywnej zbiórce odpadów nie trzeba było wprowadzać w gminach obsługiwanych przez firmę MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. Tam już od kilku lat segregowane odpady surowcowe trafiają do osobnych pojemników: papier – do niebieskich, szkło – do zielonych, tworzywa sztuczne i metale – do żółtych. Nowością są pojemniki brązowe na odpady biodegradowalne – m.in. resztki jedzenia. Te, stopniowo w gminach obsługiwanych przez Spółkę MASTER, pojawiły się w miejscach zbierania odpadów od 1 kwietnia 2018 r. Według nowych zasad segregacji kolorowe pojemniki powinny być odpowiednio opisane: na niebiskich napis – PAPIER, na żółtych – TWORZYWA SZTUCZNE/METALE, na zielonych – SZKŁO, na brązowych – ODPADY KUCHENNE.
 
Pozostałe, dotychczas obowiązujące zasady odbioru odpadów w gminach obsługiwanych przez firmę MASTER, nie ulegają zmianie. Nadal osobno odbierane są: odpady zmieszane, popiół, odpady zielone – trawa, liście, gałęzie, a w Tychach również odpady kuchenne.
 

Odpady wielkogabarytowe: zużyte meble, sprzęt RTV i AGD, odbierane są w również bez zmian sprzed domów jednorodzinnych i w wyznaczonych miejscach na osiedlach. Można je też nieodpłatnie dostarczyć do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) – zlokalizowanych w Tychach na ul. Serdecznej i ul. Katowickiej. Tam można też dostarczyć odpady niebezpieczne, jak np. baterie, akumulatory, a także oddać inne odpady. Regulamin PSZOK oraz przyjęcia odpadów od mieszkańców znajduje się na stronie www.master.tychy.pl.

Baterie można oddać też w placówkach oświatowych oraz urzędach, które Spółka Master wyposażyła w specjalne pojemniki. Przeterminowane lekarstwa i zbędny sprzęt medyczny (np. strzykawki) oddaje się w aptekach.

 

W Tychach, gdzie odpady odbierane są przez Spółkę MASTER, z wprowadzeniem zasad jednolitego systemu segregacji odpadów komunalnych nie ma problemów, bo w mieście funkcjonuje on już sprawnie od kilku lat. Jedyną nowością, do której mieszkańcy muszą się dostosować, jest segregowanie odpadów kuchennych – biodegradowalnych (wprowadzone od 1 kwietnia 2018 r.). W zabudowie wielorodzinnej powinny one trafić do pojemników oznakowanych jako odpady kuchenne, a w zabudowie jednorodzinnej do osobnych, brązowych pojemników.