ZASADY SEGREGACJI

Na terenie gmin obsługiwanych przez MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. (Tychy, Bieruń, Lędziny, Imielin, Chełm Śląski, Kobiór, Wyry, Bojszowy, Łaziska Górne) segregacja polega na oddzieleniu surowców zgodnie z poniższym:

JAK POPRAWNIE SEGREGOWAĆ ODPADY?

ODPAD:

WRZUCAMY:

PAPIER

NIEBIESKI
POJEMNIK/WOREK

SZKŁO
niezależnie od jego koloru

ZIELONY
POJEMNIK/WOREK

METALE
I TWORZYWA SZTUCZNE

ŻÓŁTY
POJEMNIK/WOREK

ODPADY
BIO – KUCHENNE

BRĄZOWY
POJEMNIK/WOREK

ODPADY
BIO – ZIELONE

BRĄZOWY WOREK

POPIÓŁ

CZARNY
POJEMNIK/WOREK

ODPADY POOSTAŁE PO SEGREGACJI

– ZMIESZANE

SZARY POJEMNIK

Istotne jest, iż każdy pojemnik/worek jest odpowiednio opisany oraz obowiązuje podział odpadów biodegradowalnych na ODPADY BIO-KUCHENNE oraz ODPADY BIO-ZIELONE.

Odpady BIO-KUCHENNE służą do produkcji BIOGAZU, z którego w silnikach kogeneracyjnych produkowana jest energia elektryczna i cieplna. Odpady BIO-ZIELONE służą do produkcji KOMPO-MASTER, wysokiej jakości kompostu do polepszania jakości gleb.


Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe odbierane są w ramach mobilnej zbiórki w terminie zgodnym z harmonogramem wywozu odpadów (mieszkaniec domu jednorodzinnego), jak również można wystawić je w wyznaczonym miejscu pod altaną śmietnikową (mieszkaniec bloku – harmonogramem dysponuje spółdzielnia/zarządca nieruchomości).
Ponadto, odpady te można nieodpłatnie dostarczyć do tzw. PSZOK-ów – Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
PSZOK przyjmuje odpady remontowo-budowlane, złom, odpady niebezpieczne, zużyte baterie, akumulatory, przeterminowane leki, opony z samochodów osobowych , odpady zielone oraz inne odpady – szczegółowy wykaz znajduje się w Informatorze Przyjęcia – szczegółowy wykaz znajduje się w Informatorze Przyjęcia Odpadów do PSZOK oraz w Regulaminach: PSZOK-SZCZEGÓŁY

kampanie_baterie


Baterie
można również wrzucić do specjalnych pojemników, które dostępne są w urzędach, instytucjach, placówkach oświatowych i w wybranych sklepach (WYKAZ – PUNKTY ODBIORU BATERII)

lekarstwa

Przeterminowane lekarstwa można dostarczyć do aptek (WYKAZ APTEK PRZYJMUJĄCYCH LEKARSTWA)

MATERIAŁY EDUKACYJNE:

1. JAK POPRAWNIE SEGREGOWAĆ ODPADY?

BROSZURA INFORMACYJNA

2 .JAK POPRAWNIE SEGREGOWAĆ ODPADY?

PAPIER, SZKŁO, TWORZYWA SZTUCZNE I METALE 

INFORMATOR

3 .JAK POPRAWNIE SEGREGOWAĆ ODPADY?

ODPADY BIO-KUCHENNE, BIO-ZIELONE, POZOSTAŁE PO SEGREGACJI, POPIÓŁ

INFORMATOR

4 .JAK POPRAWNIE SEGREGOWAĆ ODPADY?

ODPADY NIEBEZPIECZNE, CHEMIKALIA, ODZIEŻ,TEKSTYLIA,LAMPY,ZŁOM,OLEJ,TONERY,FILTRY

INFORMATOR

5 .JAK POPRAWNIE SEGREGOWAĆ ODPADY?

ODPADY WIELKOGABARYTOWE I REMONTOWO-BUDOWLANE

INFORMATOR

6 .JAK POPRAWNIE SEGREGOWAĆ ODPADY?

ZUŻYTE BATERIE, LEKARSTWA, ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

INFORMATOR

7. JAK POPRAWNIE SEGREGOWAĆ ODPADY?

NIE MA WAKACJI OD SEGREGACJI – POWAKACYJNE PORZĄDKI

– INFORMATOR

8.JAK POPRAWNIE SEGREGOWAĆ ODPADY?

SEGREGUJMY!

– INFORMATOR

9.JAK POPRAWNIE SEGREGOWAĆ ODPADY?

PAPIER, SZKŁO, TWORZYWA SZTUCZNE I METALE, ODPADY BIO-KUCHENNE, BIO-ZIELONE, POZOSTAŁE PO SEGREGACJI-ZMIESZANE

INFORMATOR

10.JAK POPRAWNIE SEGREGOWAĆ ODPADY?

ODPADY WIELKOGABARYTOWE , REMONTOWO-BUDOWLANE, ZUŻYTY SPRZĘT RTV/AGD, BATERIE, LEKARSTWA, OPONY

INFORMATOR

11.JAK POPRAWNIE SEGREGOWAĆ ODPADY?

„SEGREGUJMY, NIE SPALAJMY I NIE ZATRUWAJMY” – AKCJA PROWADZONA NA RZECZ WALKI ZE SMOGIEM

„PYLĄCY PROBLEM” – SEGREGACJA POPIOŁU

INFORMATOR

12.JAK POPRAWNIE SEGREGOWAĆ ODPADY?

”ŚMIECIARKA DWUKOMOROWA I WŁAŚCIWA SEGREGACJA ODPADÓW”

INFORMATOR

14.JAK POPRAWNIE SEGREGOWAĆ ODPADY?

”CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI NA PRZEŁOMIE LAT: 2016 – 2021”

INFORMATOR

15.JAK POPRAWNIE SEGREGOWAĆ ODPADY?

ODPADY BIO-KUCHENNE, BIO-ZIELONE

INFORMATOR  (bio-zielone)

INFORMATOR ( bio-kuchenne)